Wespół w Zespół

W zespole ludzie nie muszą się kochać. Nie muszą sztucznie uśmiechać się, przytakiwać kiwając głowami jak pieski za tylną szybą samochodu. Dobrze, kiedy się szanują, rozumieją swoją rolę i wartość. Kiedy nie boją się mieć swojego zdania, rozmawiać o sprawach trudnych. I potrafią się śmiać (nie wyśmiewać).

Robert Ż. (Idea Money)

Dzięki warsztatom uświadomiłem sobie, że często sam stawiam ograniczenia, że warto wyjść poza schemat...

Ewa Przywara (NDL)

Były to już moje trzecie warsztaty, z każdych wynoszę inne wartości. Polecam wszystkim, dla których praca...

M. Duchna (Akzo Nobel)

Podobało się ćwiczenie z przetrwaniem w Tajdze. Otworzyły mi się oczy na kwestie słuchania innych i wyciągania...

Słyszałaś to może na jakimś spotkaniu?

 • !!! Musimy wszyscy: sprzedaż, marketing i CS, dbać o realizację naszego głównego celu
 • !!! Naszym celem jest stworzenie organizacji uczącej się
 • !!! …

A na poziomie zespołów lub na korytarzu:

 • !!! Robimy to sami, nie możemy rozdawać naszych kompetencji na lewo i prawo
 • !?! Mam pracować z Markiem? Nigdy w życiu! Przecież to ####
 • !!! Marketing to inny świat, co oni wiedzą o sprzedaży

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że firma, aby przetrwać i stworzyć przewagę nad konkurencją, naprawdę musi połączyć różne działania i pozornie sprzeczne interesy. Tylko jak, skoro, co całkiem naturalne, ludzie i zespoły mają różne cele? To właśnie ta sprzeczność często jest głównym problemem w organizacjach.

Podczas warsztatu Wespół w Zespół pracujemy w oparciu o te sprzeczności. Nazywamy, pokazujemy i co ważniejsze dajemy doświadczyć naturalności i konsekwencji tego mechanizmu. Mierzymy się z takimi korporacyjnymi wytłumaczeniami jak: taki jest biznes… trzeba dbać o swoje… nie warto próbować, skoro tak jest od lat… w korporacjach jest i będzie silosowość…

Co po warsztacie?

Najczęściej pojawia się gotowość do rozmowy na poziomie realnych potrzeb. Tych ludzkich, zespołowych i międzydziałowych. W naturalnym toku rozumowania „moje – twoje” pojawia się trzeci punkt widzenia: wspólny interes. Za tym wszystkim idzie odpowiedzialność za siebie, zespół i firmę. I choć to brzmi jak slogan, to rozbudzenie odpowiedzialności jest pierwszym krokiem do realnej zmiany.

Kiedy warto?

 • kiedy chcesz przygotować ludzi na zmiany
 • kiedy zapowiada się, że będzie „trudno”
 • kiedy „było trudno” i zespół jest zatruty
 • kiedy ludzie nie współpracują ze sobą, niby stanowią zespół, ale każdy ciągnie w swoją stronę
 • kiedy pojawia się rutyna, brak energii, zaangażowania

Wespół w Zespół: warsztat wyjazdowy, 2-3 dni, 12-24 osoby, 2 trenerów