Monika Jeziorska (Akzo Nobel)

Wyrazy uznania za umiejętności słuchania członków grupy i nie forsowania na siłę swoich założeń – wszystko jest względne. Dzięki za ciekawe doświadczenie.

Trackback from your site.

Zostaw komentarz

Komentować może tylko logged in